Starten

På söndag är det dags att börja vandringen. ALLA som har möjlighet att deltaga är varmt välkomna att möta upp i Lunds Domkyrka kl 09.00. Kaplan och prost Per Arne Joelsson kommer att leda en andakt som börjar kl 09.30 och ger sedan Jörgen Nilsson pilgrimsbrevet som är utfärdat av Domprost Håkan E Wilhelmsson. När detta är gjort och vi alla  har givit Jörgen vår välsignelse och lyckönskningar börjar Jörgen att gå. Alla som har möjlighet att göra honom följe på den första sträckan från Lund till Malmö Centralstation på ca 21 km får gärna göra det! Jörgen fortsätter sedan över till Köpenhamn med tåg för att stanna för natten i Glostrup. Totalt kommer han att gå 33 km vandringens första dygn.

För att läsa mer om rutterna gå in på The JOURNEY och välj sedan Week One. Rutterna kommer sedan att läggas upp vecka för vecka på hemsidan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *