An update in troubled times – En uppdatering i oroliga tider

An update in troubled times – En uppdatering i oroliga tider

As everybody can see, we are now witnessing maybe the largest challenge in modern time, the outbreak of covid-19. It will have a tremendous impact on the way of life for everyone. Some will lose near and dear ones and many many will become ill and struggle with that.

On top of all this the effects surrounding the disease will have even larger impact. The economic ramification following covid-19 will probably be significant.

In all of this we are struggling along with Steps for Christianity. The need for the project is not lessened by these world wide events, it is profoundly deepened. The situation for those already in need is very much worsening. Situations like this are always hitting the weak and needing first and worst.

This means, Steps for Christianity will proceed. We will not waiver from our promises and goals. Steps for Christianity is needed more than ever and thus, we can not step back from challenges and problems.

On the 3 of August the first Steps for Christianity will be taken, no matter what the hardships. It can only succeed with your help. If you are not yet a part of the project you are most welcome to join. If you are already onboard and committed, you are more than welcome to continue your commitment with renewed effort.

We thank you all who stand by Steps for Christianity, for your support and commitment, and for your sacrifice to the help of others! 

________________________________________________________________________

Som alla kan se vi bevittnar nu den kanske största utmaningen i modern tid, utbrottet av covid-19. Det kommer att ha en enorm inverkan på livet för alla. Vissa kommer att förlora nära och kära och många många kommer att bli sjuka och kämpa med det.

Utöver allt detta kommer effekterna kring sjukdomen att ha ännu större påverkan. Den ekonomiska förstörelsen efter covid-19 kommer förmodligen att vara betydande.

I allt detta kämpar vi tillsammans med Steps for Christianity. Behovet av projektet minskar inte av dessa världsomfattande händelser, det fördjupas mycket. Situationen för dem som redan är i nöd förvärras mycket. Situationer som denna träffar alltid de svaga och behövande först och värst.

Detta betyder att Steps for Christianity kommer att fortsätta. Vi kommer inte att avstå från våra löften och mål. Steps for Christianity behövs mer än någonsin och därför kan vi inte retirera från utmaningar och problem.

Den 3 augusti kommer de första Steps for Christianity att tas, oavsett svårigheterna. Det kan bara lyckas med din hjälp. Om du ännu inte är en del av projektet är du välkommen att gå med. Om du redan är ombord och engagerad är du mer än välkommen att fortsätta ditt åtagande med förnyad ansträngning.

Vi tackar er alla som står med Steps for Christianity, för ert stöd och engagemang och för er uppoffring till andras hjälp!