A cry for help

A cry for help

We have talked a lot about our own interpretation of the situation in the Holy Land. Throughout this project we will work hard to give you information so that you can make your own.

The situation for Christians is bad, so bad that church representatives from around the world now have to turn to the Prime minister Benjamin Netanyahu and ask him to intervene.

The picture is from https://www.facebook.com/NewImperialHotel/

Vi har talat mycket om vår egen tolkning av situationen i det Heliga Landet. Under hela projektet kommer vi att arbeta hårt för att ge dig information så att du kan göra din egen.

Situationen för kristna är dålig, så dålig att kyrkans representanter från hela världen nu måste vända sig till premiärministern Benjamin Netanyahu och be honom att ingripa.

Bilden är från https://www.facebook.com/NewImperialHotel/