Sending Service

Start time 2021-08-03 09:00
Finished Time 2021-08-03 10:00
Address Lund's Cathedral
Content

Sending Service, Lunds Domkyrka

The time and place where it all is taking off! You are welcome to join and give Jörgen a friendly push. The service is held by Per Arne Joelsson, the very same priest who sent Jörgen on the way in 2012. Join us, you are more than welcome!

Sändningsgudstjänst, Lunds Domkyrka

Tiden och platsen där allt börjar! Du är välkommen att vara med och ge Jörgen en vänlig knuff. Gudstjänsten hålls av Per Arne Joelsson, samma präst som skickade iväg Jörgen 2012. Var med oss, du är mer än välkommen!